Technický list Bezpečnostní list Matovadlo
GELOMAT
přísada pro matování laku Le Tonkinois

Rozsah použití:   užívá se jako přísada do posledního nátěru olejovým lakem LE TONKINOIS, případně i jiných olejových či glycerinových laků a nátěrových barev
  přidáním různého množství gelomatu je možné docílit různých stupňů matného vzhledu-viz.
Použití:   gelomat se jednoduše a důkladně smíchá s lakem příp. barvou

VELMI MATNÝ LAKOVÝ NÁTĚR 1 díl gelomatu : 1 díl laku
SATÉNOVÝ LAKOVÝ NÁTĚR POLOMATNÝ 1 díl gelomatu : 2 díly laku
SATÉNOVÝ EFEKT POLOLESKLÝ 1 díl gelomatu : 3 díly laku


U nátěrových barev se požadované matnosti nátěru dosahuje v podstatně menších množstvích. Použijte proto pouze polovinu množství gelomatu udávaného pro lak.
 
Rovnoměrného účinku samozřejmě dosáhnete jen při dodržování neměnných poměrů tj. při vmíchávání stále stejného množství gelomatu do laku či barvy.
 
Vzhledem ke své hustotě ředí gelomat laky či barvy tak, že se tyto produkty již dále neředí!
 
Smíchání laků či barev s gelomatem neznamená, že by bylo možné nanášet méně vrstev, než je u daného produktu stanoveno!
 
Bezpečnostní opatření:   vzhledem k tomu, že jde o hořlavý produkt, neuskladňovat v blízkosti tepelných zdrojů a po každém použití vždy pevně zavřít plechovku
dodržovat zásady hygieny při práci – nejíst, nepít, větrat
uchovávat mimo dosah dětí